Цей Порядок регламентує сплату членських внесків для членів громадської організації «Поступ» (далі — Організація), який розроблений на основі чинного законодавства України і Статуту Організації.

1. Членські внески сплачуються в національній валюті України. В інших валютах сплата внесків не допускається.

2. Термін сплати членських внесків встановлюється щомісяця з 1 до 10 (включно) числа поточного місяця. Сплата членських внесків наперед не допускається.

3. Перший членський внесок сплачується новим членом при вступі до Організації за поточний місяць в повному розмірі.

4. Розмір членських внесків встановлюється Радою Організації.

5. Членські внески можуть сплачуватися шляхом:

 • безготівкового перерахування на відповідний рахунок Організації в банку;
 • відрахування із заробітної платні з подальшим безготівковим перерахуванням установою, де працює член Організації, на рахунок Організації в банку;
 • сплати готівкою в касу Організації.

6. При безготівковому перерахуванні сплата здійснюється по відповідних реквізитах, які надає Виконавчий комітет. Призначення платежу повинно бути заповнено за таким прикладом: «Членський внесок (П. І. Б. Платника) за (місяць)».

7. Сплата членських внесків готівкою в касу організації, здійснюється по «Відомості сплати членських внесків громадської організації «Поступ». Форма відомості затверджується Радою Організації. В зазначеній відомості повинні бути передбачені такі обов’язкові реквізити:

 • місяць, за який складено відомість;
 • номер відомості;
 • кількість аркушів, на яких складена відомість;
 • номер по порядку;
 • П.І.Б. члена Організацій, який платить внесок;
 • сума сплати; підпис платника внеску;
 • підпис бухгалтера;
 • примітка;
 • дата закриття відомості.

При закритті відомості головний бухгалтер Організації обчислює і записує загальну суму всіх внесків, які зазначені в відомості. Закриття відомості здійснюється, як правило, не пізніше 10 числа поточного місяця. Після закриття відомості приймання членських внесків в касу Організації здійснюється через прибутковий касовий ордер.

8. В разі наявності поважних причин, сплату членських внесків може бути відстрочено. Відстрочення здійснюється за рішенням Виконавчого комітету. При затримці сплати членських внесків і в разі відсутності поважних причин Виконавчий комітет Організації робить подання Раді Організації для вжиття відповідних заходів.

9. Облік сплачених і несплачених внесків членів Організації покладається на Виконавчий комітет Організації.

З 1 ЛИСТОПАДА 2018 р. РОЗМІР ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ СТАНОВИТЬ 60 грн. в місяць (для тих, хто не працює, - 25 грн. в місяць).

Схожі матеріали