Нам часто кажуть, що ми будуємо ту ж саму демократію, тільки трохи іншу. І щоб остаточно поставити всі крапки над «і», ми вирішили порівняти державницькі норми Конституції України та положення Громадянської республіки. Пропонуємо вашій увазі частину першу нашої роботи.

Підкресленим виділено ті частини статей, які суперечать Громадянській республіці.

№ розділу, статті Конституція України Громадянська республіка
Ст. 5 Україна є республікою. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Право зміни конституційного ладу в країні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами. Ніхто не може узурпувати державну владу. Україна є республікою. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є Громадяни. Громадяни здійснюють владу через систему Громадянських рад різних рівнів. Право змінювати конституційний лад в країні належить виключно Громадянам.
Ст. 6 Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Питання в процесі дискусії. Повернутися після того, як пройдемо решту пунктів.
Ст. 38 Громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах. Управління всіма державними справами здійснюється громадянами особисто, або через делегата.
Ст. 69 Народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії. Громадянське волевиявлення здійснюється через делегування та референдум.
Розділ IV
Ст. 75 Єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент – Верховна Рада України. Єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент – Верховна Громадянська Рада.
Ст. 76 Конституційний склад Верховної Ради України - чотириста п’ятдесят народних депутатів України, які обираються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п’ять років. Верховна Громадянська Рада формується на основі загального, рівного, відкритого делегування та не обмежується за кількісним складом та строком повноважень.