Для початку згадаємо трактування поняття «Система», звернувшись до Вікіпедії. Система (грец. Σύστημα «ціле, складене з частин; з'єднання») - безліч елементів, що знаходяться у відносинах і зв'язках один з одним, яке утворює певну цілісність, єдність. Потреба у використанні терміна «система» виникає в тих випадках, коли потрібно підкреслити, що щось є великим, складним, у повному обсязі відразу зрозумілим, при цьому цілим, єдиним. На відмінувід понять «безліч», «сукупність» поняття системи підкреслює упорядкованість, цілісність, наявність закономірностей побудови, функціонування і розвитку.

Створена ГО «Поступ» ідеологія «Громадянськареспубліка» саме і є цілісною системою у сфері політичного управління державою. Це сучасна система влади, що відкриває обдуманий творчий шлях побудови Великої України.

Основою системи Громадянської республіки є кадри, адже саме люди уособлюють саму систему з її безліччю елементів, що знаходяться у відносинах і зв'язках один з одним. У зв'язку з цим ГО «Поступ» приділяє велику увагу залученню нових кадрів в організацію. Бо кадри організації, володіючи ідеологією, пропустивши її, так би мовити, через себе, йдуть відповідним шляхом, отримавши цивільну професію «Будівельника Великої України».

Отже, ГО «Поступ» формує велику команду справжніх громадян України, які повинні брати участь в управлінні державою. Запрошуємо всіх охочих і готових разом будувати Велику Україну!