Нижче описаний матеріал, лише один із можливих варіантів реалізації механізму делегування повноважень і його не варто сприймати як єдиновірний та затверджений. Технології та процеси в ньомуописаніактуальні на момент написання, а самечервень 2019 року.  В момент реалізації принцип та технології будуть переглянуті.  

Громадянська республіка - цедержавний устрій, при якому управління державою є не тільки правом, але й обов'язком громадянина. Це право громадяни реалізують через механізм делегування і томувибори не потрібні. Влада контролюєтьсяГромадянами, а не народом.

Це у свою чергу передбачає певні вимоги до самого механізму делегування, а також створення необхідної інфраструктури. Грубо кажучи, весь механім можна поділити на дві загальні частини: структурну та технічну. Про них і піде далі мова.

До структурної частини будемо відносити ті засоби та структури, з якими буде взаємодіяти безпосередньо громадянин. Варто зазначити, що за визначення в доктирині, громадянин — це особа, яка бере участь у системі управління державою, а тому варто розрізняти поняття громадянина та резидента. Для набуття резидентом статусу громадянина, він має пройти певну процедуру, яка передбачає надання заяви, перелік документів, відповідати певним критеріям, та створення персонального електронного сертифікату, котрий у подальшому можна буде використовувати в якості ЕЦП (електронноцифровий підпис).Для спрощення цих мають бути створені регіональні сервісні центри на базі районних адміністрацій. Їх основна функція полягає в прийомі документів, заяв, попередньому їх опрацюванню, перед передачею до вищестоячого органу, а також роз'яснювальна робота в тому числі і допомога з технічними засобами. Ще однією структурною одиницею має стати національний портал. Варто зазначити, що після отримання сертифікати, громадянин одразу отримує доступ до порталу, без додаткової регістрації. Для доступу в особистий кабінет (ОК) буде використовуватись сертифікат. Для ОК, мінімальний  функціонал передбачає:

- делегування повноваження;

- можливість відізвати повноваження;

- механізм участі в управлінні країною з роздільною здатністю: країна, регіон, місто/населений пункт, район;

 - перегляд актуального списку громадян.

                Другою важливою частиною механізму делегування є  технічна. Одним із найважливіших її завдань є забезпечення безпеки та відмовостійкість. Ізосновних засобів можна відзначити створення національного центру сертифікації (СА) та національний портал.

СА має підтримуватись усіма організаціями, що провадять діяльність на територіїУкраїни - це забезпечує підтримку ЕЦП громадян, в усіх установах та сервісах.Варто зазначити, що персональний сертифікат видається на 3 роки, після чого громадянин має його оновити. До його основних функцій відносяться наступні:

- видача нових сертифікатів

- оновлення  існуючих (запит можно подати в ОК)

- формування списку відізваних сертифікатів

                Технічн ареалізація особистого кабінету передбачає використання сертифікату або ЕЦП для будь яких дій громадянина. При використанні повноваження,  наприклад, делегуванні, ця дія буде підписана та передана в загальний блок. Тобто, буде використовуватися технологія блокчейн, що завдяки децентралізованій структурі забезпечить повне збереження всіх дій та повноважень, а також унеможливить їх підробку.

Побудова такої схеми, хоч і  займе декілька років, але дасть змогу цілком забезпечити виконання принципів Громадянської республіки  зручним та прозорим чином.