З часу створення незалежної держави України, вона була поділена навпіл, тобто частина громадян підтримувала прозахідну позицію і мала на меті подальший проєвропейський розвиток в складі Європейського союзу, а частина просхідну позицію, яка передбачала подальший розвиток в складі східного партнера держави Російської Федерації.

Але жоден із вказаних варіантів не був вірним, так як для побудови Великої України та збереження її, як держави в цілому, треба було об’єднати громадян, які мали східну і західну позицію навколо однієї ідеї побудови Великої України, а не колонії якоїсь держави, сировинного придатку чи ринку збуту, а тому для досягнення поставленої мети та отримання відповідного результату повинна бути поставлена конкретна задача з планом дій і кваліфікований кадровий потенціал, який в змозі виконати поставлену задачу.

Для збереження та залучення кваліфікованого кадрового потенціалу, майбутнього резерву в сфері державного управління, необхідно створити належне фінансове забезпечення та соціальний пакет, який б дозволяв працівникам виконувати свої обов’язки чесно і неупереджено, що викорінить корупційну складову із системи державного управління, де основним завданням буде служіння народу, інтересам держави.

Кваліфіковані кадри вирішують все, і є запорукою побудови великої та могутньої держави!