Головною метою ГО «Поступ» є перетворення України на Велику Україну. Економічна запорука такого перетворення викладена в Доктрині Громадської Республіки. Отже, дозволю собі на початку привести цитату з п'ятого розділу Доктрини, що стосується реформи економіки:

РОЗДІЛ V. РЕФОРМА ЕКОНОМІКИ

«Ми вважаємо, що кінцевою метою реформ в економіці України має стати реальне підвищення рівня життя населення. Це вимірюється стабільним і випереджальним (у порівнянні з темпом зростання ВВП у розвинених країнах) зростанням ВВП. Завданням реформ має стати створення таких умов і передумов, за яких це стає можливим.

Економічна реформа має бути спрямована на встановлення Градієнтної економіки. Градієнтна економіка – це економічна платформа, згідно з якою чим вище рівень підприємництва (капіталу), тим більше контролю із боку держави. І навпаки – чим менший рівень підприємництва (капіталу), тим менший контроль».

ПОЯСНЕННЯ:

Для будь-якої притомної людини не секрет, що економіка країни, це найоб'єктивніший критерій її успішності. Економіка – це базис, на якому стоїть і промисловість, і армія, і культура, і все інше. Саме тому в першу чергу завжди треба приділяти увагу тим реформам, які дадуть можливість ефективно перебудувати і інші сфери.

Подібний підхід, в першу чергу, продиктований бажанням лібералізувати економіку, але при цьому зберегти безпеку від суттєвих зловживань. Градієнтна економіка дає майже повну свободу малому та середньому бізнесу, дозволяючи вільному, конкурентному ринку наповнювати країну і кишені громадян грошима. Водночас стратегічні підприємства, що мають відношення до обороноздатності (в тому числі і ресурсної) країни будуть жорстко контролюватись ледь не напряму з Кабінету міністрів, або іншими високими чинами. Це дозволить дуже суттєво скоротити видатки на державний апарат і позбавити систему зайвої бюрократії, не втративши при цьому контроль життєво важливих для країни галузей.

Отже, чітко окреслюються три «кити», на яких стоїть економічна реформа.

  • КИТ ПЕРШИЙ – лібералізація економіки.
  • КИТ ДРУГИЙ – створення та реалізація єдиної національної маркетингової стратегії.
  • КИТ ТРЕТІЙ – інституалізація власності.

Наразі ж ми маємо типову економіку країн колишнього СНД, яка була нашвидко зліплена в 90-ті на руїнах планової радянської. Така економіка не передбачала і не передбачає стрімкого, і, навіть, помірного, зростання. Така економіка може тільки законсервувати країну в її нинішньому становищі. Але поки інші країни розвиваються, це означає, навіть, не тупцювання на місці, а повільний і впевнений рух вниз в кризову прірву.

Якщо терміново не провести стратегічну економічну реформу, українська економіка знищить сама себе і потягне за собою і армію, і освіту, і медицину, і всю державу загалом.