1. Для розвиту, скріплення та досягнення поставлених цілей організації, кожен член організації «Поступ» має приймати участь мінімум в одному з напрямків роботи. В організації, в решті решт, не повинні бути члени, які не приймають учать у розвитку та підтримці організації.
  2. Обов'язковий напрямок, по в якому необхідно працювати всім членам організації, має бути залучення людей до «Поступу».
  3. Будь яка робота в організації «Поступ» має виконуватись виключно на добровільній основі в тому числі і по нарощуванню чисельності. Якщо член організації не розуміє роботи або не згоден із нею, або не розуміє її необхідність, або просто не хоче, то від нього вимагати такої роботи не потрібно. Бо праця через силу викликає алергію і дає зворотній ефект. Залучати до роботи треба тільки шляхом роз'яснень необхідності такої роботи. Роз'яснення необхідно вести до тих пір, поки це буде необхідно.
  4. Якщо член організації не приймає участі у напрямках діяльності організації, то він має пояснити причини. З чим він саме не згоден або що в нашому русі він не розуміє, або він просто не хоче, або через психологічні перепони.
  5. Формат залучення членів організації до спільної роботи має бути так розроблений, щоб на неї можна було витрачати мінімум від 20-30 хвилин на тиждень, або від 5 хвилин на день. Щоб виключити можливість пояснювати відсутність роботи відсутністю часу.
  6. Психологічна причина, в якості відсутності роботи, має сприйматись як обґрунтована.
  7. Відсутність діяльності з боку члена організації не може вказувати на його байдужість до спільноти, та часто має суб'єктивні причини. Підставою для припинення членства в організації може бути злісна несплата членських внесків та несприйняття Доктрини організації. Основна робота з малоактивними та неактивними членами організації має бути спрямована на подолання їх політичної скутості та суб'єктивних перешкод.

(поточний робочий варіант, діє з 23.02.19 р.)