Крім цього, про те, що український і російський народи споріднені, братські. Все це брехня!

1. Основою становлення російського народу були фіно-угорські племена. Що жили у глухих лісових масивах від Тули, Рязані і Пензи до Біломор'я. Називали той народ за старих часів - моксель.

2. Український народ не мав історичних коренів, які б пов'язували його з московитами. Це цілком самобутній народ. Який має прадавнє слов'янське коріння. Саме він - український народ - є спадкоємцем Великої Русі.

3. Сама Московія і Московія, як князівство, виникли в часи татаро-монгольського панування над суздальською землею з веління хана Менгу-Тимура. Бо лише хан мав право подарувати землю і дозволяв створити поселення.

4. Московія як князівство вперше з'явилася в 1277 році з височайшого повеління татаро-монгольського суверена. І була вона звичайним улусом Золотої Орди. Тобто сам град Москва і Московське князівство-улус з'явилися не в часи великого київського князювання, не з волі київських князів, а в часи татаро-монголів. І з веління ханів Золотої Орди на території підвладних династії Чингізидів.

5. Саме хан Золотої Орди, онук Батия, Менгу-Тімур дозволив заснувати поселення Москва під час третього перепису суздальського населення, проведеного 1272 року. Усі ці історичні факти зібрав український дослідник історії Володимир Білінський саме з російських книжок!!

Були часи в Росії, коли політично не було потрібно брехати, що український та російський народи були братніми і що історія була спільна. Були часи, ще на початку 19 століття, коли етнічне походження взагалі не бралося до уваги, бо панувала приналежність до віросповідання.

Так от саме в такі часи, в тому числі і в деякі радянські періоди, цензура пропускала історичні публікації, які на момент публікації не були загрозою імперії.

Переможемо!

ЗА ВЕЛИКУ УКРАЇНУ