Цей Спротив складний і довгий. Зробити його коротшим без втрачання змісту складно. Зараз багато говорять про необхідність економічних реформ. Але не всі розуміють, що це таке. Наводимо основні принципи. Кінцева мета реформ в економіці – реальне підвищення рівня життя населення.

Реформа має привести до встановлення Градієнтної економіки. Платформи, при якій чим вищий рівень підприємництва (капіталу) — тим більший контроль держави. І навпаки — чим менший рівень — тим менший контроль.

Економічна реформа базується на трьох китах.

Кит перший: лібералізація (першочергові дії).
Ліквідація усіх перевіряючих та контролюючих органів. Залишаються лише ті, без яких не можна обійтися. Бізнесмен має займатися бізнесом, а не «відбиватися» від перевірок.

Принципи податкової реформи:
- Простота. Податкова система має бути настільки простою, щоб у ній зміг розібратися навіть випускник школи не більше ніж за годину.
- Стабільність. Будь-які зміни в податкове законодавство мають сприйматися, як надзвичайна ситуація.
- Збалансованість. Загальне податкове навантаження по країні має наближатися до 30%.
- Прозорість. Кожен повинен мати можливість легко дізнатися, куди конкретно пішли його податки.
- Справедливість. Розмір податків має залежати від рівня статків Громадян. Статки вищі— податки більші.

Кит другий: Єдина національна маркетингова стратегія (середньострокова перспектива).

Обирається мінімальна кількість найбільш перспективних магістральних галузей економіки (в ідеалі одна). Вони стають її локомотивом. Усі ресурси країни (політичні, людські, фінансові, духовні та культурні) направляються на розвиток цих галузей (галузі). Мета – зайняти провідне місце в світі. Це автоматично призведе до розвитку всіх інших галузей економіки.

Приклад: Україна має не просто виробляти сільсько-господарську сировину, а забезпечити високий рівень її переробки. Тобто українські товари сільського господарства мають стати найякіснішими у світі.

Пенсійна реформа. Протягом 25-30 років відбувається перехід на накопичувальну систему пенсій. Державна пенсія ліквідується. Замість неї вводиться державне забезпечення старості для тих, хто працював на державній службі. Головне завдання держави — збереження пенсійних накопичень від інфляційних процесів.

Кит третій: Інституалізація власності.
Будь-яка власність (матеріальні та нематеріальні активи) мають легко оформлятися так, щоб її легко можна було подарувати, продати, передати у спадщину, обміняти. Тобто, має бути запроваджено механізм швидкого відчуження будь-якої власності.
Має працювати фондовий ринок, де кожна людина повинна мати можливість вільно вкладати гроші в акціонерний капітал.

Переможемо.

ЗА ВЕЛИКУ УКРАЇНУ!
"Поступ"