ДОКТРИНА «ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА»
Розділ VII. ВЕЛИКА УКРАЇНА

Питання 15. В нашому випадку суди не будуть працювати за незрозумілими критеріями справедливості. Треба щось зафіксоване «на папері»/пергаменті/камені етс., окрім чинного законодавства. Закарбована (принаймні, на певний час) справедливість.

Відповідь: 1. Закон, поза сумнівом, має базуватися на праві. Його функція - закріплення права на папері, уточнення та тлумачення з використанням наукових висновків, щоб ми всі однаково розуміли, як нам жити в державі. (Приклад правила з наукової теорії права: свобода однієї людини закінчується там, де починається свобода іншої). Саме ж по собі право - це дуже широка категорія. Фактично, в його основі правила взаємовідносин між людьми, які історично, культурно та традиційно склалися на певній території. Право - це, по cуті, частина культури народу, яка дає розуміння, що справедливо у суспільстві, а що ні (до прикладу суворе покарання в ісламських країнах за псування Корану та зневажання Аллаха). Що ж до судів, то вони повинні бути справедливими в першу чергу. Тобто, їх рішення мають базуватися на верховенстві права, а не закону. Закон же, в свою чергу, повинен відображати справедливість на папері. А якщо він цього не робить, то має бути змінений. Право, як і суспільство, еволюціонує і змінюється. Завдання законотворця відчувати ці зміни і вчасно вносити зміни до законів. А суди мають бути помічниками законотворців, допомагати їм знаходити ті прогалини, які були пропущені під час прийняття закону. Для того, щоб вносити до нього відповідні зміни.

Відповідь: 2. По-перше, суд є третьою стороною, яка однаково нейтральна до інтересів сторін, які судяться.

По-друге, суд виносить рішення на підставі законів, які в свою чергу базуються на принципах справедливості, що є однаково зрозумілими більшості суспільства і тому трактуються однозначно.

По-третє. Завжди в спірних ситуаціях одна або обидві сторони будуть чимось не задоволені, адже вони завжди дивляться на ситуацію суб’єктивно, або корисливо. Але головне, щоб вирок суду був справедливим з точки зору цінностей та розуміння справедливості суспільства.

По-четверте. У разі, якщо закон не відповідає справедливості, він повинен бути змінений і стати справедливим!

Матеріал підготовлено на підставі розбору Доктрини «ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА»