Питання 6. : Хто такі «середній клас» та як він межує з «тупим люмпеном»? В одному фрагменті маємо: інтереси середнього класу вище за все, і тут же: найвища цінність - Громадянин. Чи витікає звідси, що Громадянська республіка = середній клас?

Відповідь. Поняття «середнього класу» не має чіткого визначення. З’явилось воно ще в античні часи, до Нашої Ери.

Методик та принципів визначення дуже багато і вони всі відрізняються одна від іншої.

Логічно і історично, можна показати приклад середнього класу на прикладі Древнього Риму. З того часу сам принцип не змінився. В Римі було три класи: нобілітет, громадяни та раби (або вільновідпущенники). 

Наприклад, по методиці Всесвітнього банку, середній клас обчислюється кількістю домогосподарств, в яких рівень доходу вищий в півтора рази, ніж мінімальний дохід.

Ми відносимо до середнього класу громадян не лише за фінансовою ознакою. Це спочатку думаючі люди, а вже потім заможні. Середній клас - це освітяни, медики, військові, інженерно-технічні працівники, працівники культури та мистецтв. Тобто люди мають освіту, в ідеалі вищу та мозок, що може аналізувати та правильні робити висновки. Люмпен - це категорія люду, що по своїй суті не здатна мислити, аналізувати, робити правильні висновки. Кількість середнього класу за таким підходом складає біля 70% від всього населення. І ця цифра є сталою для всіх країн і всіх часів. 

Все вірно, Громадянська республіка діє, в першу чергу, саме в інтересах середнього класу. І логічно витікає, що Громадянська республіка - це середній клас.

Матеріал підготовлено на підставі розбору Доктрини «ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА»