Громадянська організація «Поступ» отримала відповідь на свій запит до Служби безпеки України. Нагадаємо, ми звернулись із вимогою чітко вказати, які саме дії, «що можуть спричинити порушення законодавства», несе в собі гасло «Демократію ГЕТЬ!». Бо саме так нам написала шановна служба.

Отримали відповідь. СБУ вважає, що зазначене гасло «Демократію ГЕТЬ!» «містить заклик, що може спричинити вчинення окремими громадянами або групами осіб дій, направлених на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу та завдати шкоди особам, державі чи суспільству».

Ми вважаємо, що таке трактування гасла є таким, що абсолютно не відповідає дійсності і таке трактування є недопустимим, непрофесійним і має ознаки перешкоджання законній діяльності громадянської організації «Поступ».

Зважаючи на викладене, просимо конкретизувати трактування та дати відповідь на наступне запитання: Що СБУ розуміє під терміном «демократія» і на підставі яких нормативних актів це трактування базується?