Для успішного переходу від корумпованої неконкурентоспроможної економіки та олігархічної держави до сучасної багатої країни треба дотримуватися певних принципів, а саме:

  1. Верховенство права;
  2. Захист прав власності;
  3. Повна нетерпимість до корупції;
  4. Вільна та чесна конкуренція;
  5. Нечисленний, але ефективний державний апарат.

Спільним знаменником для усіх цих принципів є економічна свобода. Чому саме так?

Головною метою української держави є підвищення якості життя своїх громадян, а найважливішою передумовою для її досягнення – високий та стійкий рівень економічного зростання. Існує багато доказів того, що політика, заснована на збільшенні економічної свободи, є найкращим інструментом досягнення швидкого і стабільного зростання.

Є лише кілька прикладів країн, які були бідними, але стали багатими за останні десятиліття, та ще менше випадків, коли багаті держави ставали бідними. До першої групи входять такі країни як Південна Корея, Сінгапур, Гонконг та Ірландія. До другої групи можна віднести Аргентину та Чехословаччину за часів комунізму.

Найважливішою причиною розвитку або занепаду цих країн був їх рівень економічної та політичної свободи. У той час, як економічна політика країн з першої групи стала більш ліберальною, країни другої групи впроваджували протилежну політику.

Комуністичні режими в Європі були побудовані на відсутності політичної та економічної свободи, і саме це стало головною причиною їхньої поразки. Посткомуністичні перетворення – це теж свідчення, що економічна свобода справді є важливою.

Країни, які провели широкомасштабні реформи з метою розширення усіх свобод, досягли набагато кращих результатів та наблизилися до західноєвропейського рівня якості життя. Найбільш амбітні були найуспішнішими (країни Прибалтики, Польща та Словаччина). Найменш успішні країни (такі як Словенія та Угорщина) продемонстрували менше рішучості у проведенні реформ.

Структурною опорою потужної економіки на 99% є малий та середній бізнес. Малий бізнес сьогодні – це соціально-економічний фундамент, без якого не може стало розвиватися будь-яка інноваційно-орієнтована, а особливо європейська держава. Малий бізнес багато в чому визначає темпи економічного зростання, структуру і якість внутрішнього валового продукту (ВВП). Основна його функція, яка є надзвичайно важливою - соціальна. Це створення робочих місць, професійне навчання.

Надзвичайно важлива роль малого підприємництва у згладжуванні коливань економічної кон'юнктури, за його посередництва відбувається збалансування попиту та пропозиції, особливо в умовах кризових ситуацій. І звичайно, найголовніше завдання – формування стійкого прошарку середнього класу у вигляді власників бізнесу та головних менеджерів. Це фактично формування інтелектуальної еліти нації, а це вже основа для формування фінансової еліти. В цьому як ніхто має бути зацікавлена ДЕРЖАВА в уособленні Верховної Ради, Президента України, Кабінету Міністрів, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування.

Отже, ніби зацікавленими мають бути всі: від дрібного чиновника до найвищого рангу, на різних щаблях влади разом з депутатами Верховної Ради, а на ділі – ніхто. Вся справа в тому, що люди, приходячи до влади, стають бізнесменами від влади, створюючи різні перепони для підприємців з метою власного збагачення і меркантильної наживи. Що більше перепон, то більше збагачення. Таким чином чиновник штучно стримує обіг та перерозподіл матеріальних ресурсів, що своєю чергою мало б бути основою реального зростання економіки, діючи за формулою: «збагатився сам, не дай збагатитись іншому». Це і є ідеологія національної економічної політики нашої владної верхівки. Але вічно так тривати не може.

Для того, щоб країна досягла значних успіхів в економічному ПОСТУПІ, треба створити умови для розвитку малого та середнього бізнесу.

Частка малих підприємств забезпечує приблизно 70% працездатного населення роботою. Понад 85% молодих людей розпочинають свою трудову кар’єру, наймаючись в невеликі компанії або засновуючи власну справу, де набувають перший професійний досвід.

Приблизно 70% всіх задіяних у виробництві працюють в малому та середньому бізнесі. Підприємства цього сектора надають 83% місць для професійного навчання.

Малий та середній бізнес це не лише сфера послуг, домінуюча його роль і в переробній галузі (як промисловості, так і сільському господарстві).

Дослідження показують, що і в ВВП також малий та середній бізнес в усьому світі досягає 75%. Тобто малий та середній бізнес не тільки створює робочі місяця. Але й в казну в більшості наповнює. А звідси вже і наповнення бюджету, джерела для утримання оборонного сектору, наповнення Пенсійного фонду і взагалі — нормальне функціонування державних інституцій.

Громадянська організація «Поступ» виступає за лібералізацію економіки та створення сприятливих умов для розвитку середнього та малого бізнесу!

ПРИЄДНУЙСЯ ТА БУДУЙМО РАЗОМ ВЕЛИКУ УКРАЇНУ!