Стаття 1. Перелік причин занепадницького стану малого і середнього підприємництва в Україні.

У будь-якій державі влада повинна дбати про розвиток малого та середнього підприємництва, що є основою економіки і показником рівня життя громадян. Ця аксіома зрозуміла всім, навіть, владі, яку в основному хвилює великий бізнес. Ну, дійсно, як же може не хвилювати, якщо вона в ньому бере безпосередню участь.

І при цьому відразу ж хочеться поставити запитання: чим повинна володіти влада, щоб сприяти розвитку держави? Відповідь проста — патріотизмом в поєднанні з компетентністю створення плану економічного розвитку держави і неухильністю в діях щодо досягнення певних результатів. Але так як ніякого плану нам не пропонують, відповідно, і досягати нічого. Особливо це стосується малого і середнього підприємництва.

На сьогоднішній день українське мале і середнє підприємництво знаходиться в значимому занепаді. За принципом Доктрини «Громадянська республіка», розробленої ГО «Поступ», спробуємо спочатку визначити основний перелік причин занепаду. Потім проблеми, пов'язані з ним і, нарешті, спробувати розробити рецепт ліквідації наслідків цих причин, але про це вже в наступних статтях.

Отже, основними причинами є:

- завелике податкове навантаження на суб’єктів підприємництва;
- обмеженість внутрішніх фінансових ресурсів та ускладнений доступ до зовнішніх джерел фінансування, складність залучення інвестицій;
- складність, тривалість та, як наслідок, затратність проходження дозвільних і погоджувальних процедур, процвітання корупції в дозвільних службах;
- недостатній рівень відповідальності посадових осіб дозвільних служб та низький рівень обізнаності підприємців про механізм притягнення їх до відповідальності;
- обмеженість інформаційного, консультативного та методичного забезпечення підприємницької діяльності;
- недосконалість системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для підприємницької діяльності;
- недостатньо налагоджений механізм партнерства держави та малого і середнього підприємництва з метою підтримки підприємництва;
- непрозорість розробки та ухвалення регуляторних актів щодо підприємницької діяльності, відсутність реального впливу та відображення інтересів суб’єктів підприємництва при розробці та ухваленні нормативних актів; 
- нестабільність законодавства у сфері підприємництва, що не дозволяє суб’єктам планувати свою діяльність на тривалий період;
- низька активність представників підприємництва щодо захисту власних інтересів;
- недостатньо розвинена система інфраструктури підтримки підприємництва;
- низький рівень залучення молоді до підприємництва;
- низька активність населення до започаткування власної справи, що пов’язана з підвищеними фінансовими ризиками майбутнього її ведення та непрозорістю ринкових відносин, спотворюючих недобросовісну конкуренцію;
- складність та завелика затратність щодо процедур сертифікації і стандартизації товарів та послуг.

P.s.: Чи всі причини позначені в переліку або читачі цієї статті даний список можуть доповнити? Звичайно, було б добре, якщо доповнять, можливо, буде корисно для повноти написання наступних статей.