Вхід
Контакти
Мапа сайту
Телефон:
067 732 6195

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ РЕДАКЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ГАЗЕТИ «ПОСТУПІНФОРМ»

Затверджено рішенням Ради ГО «Поступ» (протокол № 10-12 від 14.05.2012р.)

1. Газета «Поступінформ» є друкованим органом громадської організації «Поступ» і тому все, що в ній публікується, повинно відповідати цілям і завданням ГО «Поступ».

Принципи редакційної політики газети «Поступінформ» – це етичні стандарти, покликані забезпечити баланс між правом на свободу висловлювань та інформації і відповідальністю перед суспільством.

2. Публікації повинні відповідати одному з чотирьох принципів Всеукраїнської щотижневої газети «Поступінформ»:
2.1. ІНФОРМАЦІЙНИЙ – інформування про події та роботу ГО «Поступ»;
2.2.ІДЕОЛОГІЧНИЙ – розкриття суті проблем держави і суспільства та шляхів їх вирішення на базі ідеології Громадянської держави;
2.3. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ – газета є колективним організатором і повинна показувати конкретні шляхи та дії для досягнення головної мети – побудови Громадянської держави;
2.4. ЗАХИСТ ОСОБИСТИХ ІНТЕРЕСІВ ЧЛЕНІВ ГО «ПОСТУП» – публікація матеріалів за напрямом «Захист».

3. Усі матеріали повинні відповідати таким вимогам:
3.1. бути співвідповідними розміру та формату газети (до 2500-3000 знаків з пробілами). Публікація матеріалів великого формату допускається після окремого рішення Редакції, Виконкому або зборів Громадянської середи;
3.2. матеріали критичного характеру повинні бути конструктивними, висвітлювати суть проблеми, причини її виникнення, шляхи виправлення ситуації та відповідальних, на думку автора, осіб;
3.3. проблемні (критичні) матеріали повинні отримувати практичне продовження. Це означає, що після публікації того чи іншого матеріалу, газета з надрукованою статтею направляється у профільні інстанції або організації для відповідного реагування. Функцію подальшого супроводу опублікованого матеріалу, в т.ч. і систематизацію відповідей на публікацію, бере на себе автор вихідного матеріалу. Замість автора, дану функцію може на себе взяти будь-хто з членів ГО «Поступ» на добровільній основі;
3.4. друкуються тільки ті матеріали, які раніше не публікувалися в інших ЗМІ, плагіат не допускається;
3.5. матеріали, написані не поступівцями, можуть публікуватися тільки після окремого рішення Редакції, Виконкому або зборів Громадянської середи.

4. Матеріал не публікується, якщо він не відповідає Принципам редакційної політики щодо:
- відповідності ідеології ГО «Поступ»;
- достовірності та точності поширюваної інформації;
- не поширення конфіденційної інформації;
- запобігання дискримінації за національною, релігійною, расовою, статевою ознакою;
- поширення інформації, яка може бути сприйнята, як порушення норм моралі.

5. Члени Редакції щотижневої інформаційної газети «Поступінформ», усі автори та дописувачі зобов’язані дотримуватись цих Принципів.

6. Конфліктні ситуації з приводу відповідності або невідповідності матеріалів Принципам редакційної політики вирішуються на засіданнях Редакції, Виконкому або зборах Громадянських серед.

Також у цих матеріалах: