Вхід
Контакти
Мапа сайту
Телефон:
067 732 6195

Регулюючі документи

Кримінальний кодекс України

Стаття 170. Перешкоджання законній діяльності професійних спілок, політичних партій, громадських організацій Умисне перешкоджання законній діяльності професійних спілок, політичних партій, громадських організацій або їх органів - карається виправними роботами на строк до двох років або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Перелік документів, що регулюють діяльність напрямку "Захист" Громадської організації "ПОСТУП":

  1. Положення про громадянські справи громадської організації "ПОСТУП"
  2. Порядок захисту членів Громадської організації "Поступ", або членів їхніх родин у разі порушення їх законних прав та інтересів.
  3. Регламент роботи Комісії з питань захисту членів Громадської організації "Поступ" щодо захисту їх законних прав та інтересів.
  4. Схема захисту членів Громадської організації "Поступ".


Схема захисту

Положення про громадянські справи громадської організації "ПОСТУП"


1. Загальні положення

1.1. Цей порядок регламентує порушення, провадження та закриття в ГО "ПОСТУП" (далі – Організація) справ (далі – Громадянських справ) щодо порушення законних прав та інтересів членів Організації або членів їх родин (або інших громадян за окремим рішенням Виконкому Організації) у відповідності до першої задекларованої мети Організації – Встановлення в Україні Диктатури Закону
1.2. Мета цього Порядку – забезпечення захисту членів Організації та членів їхніх родин у вирішенні питань, пов’язаних з порушенням їх прав та законних інтересів.
1.3. Цей порядок розроблено у відповідності до Статуту громадської організації "ПОСТУП", Кодексу члена громадської організації "ПОСТУП", Положення про Виконавчий комітет (Виконком) громадської організації "ПОСТУП".

2. Відкриття Громадянської справи

2.1. Член Організації (далі – Заявник), права та законні інтереси якого порушені або порушені права та законні інтереси членів його родини, надає Виконкому рекомендаційний Висновок Комісії з питань захисту та заяву з відповідним пакетом документів. Заява реєструється у звичайному порядку реєстрації вхідної кореспонденції.
2.2. Розгляд заяви призначається на чергове засідання Виконкому Організації на яке запрошується Заявник. У разі відсутності Заявника на засіданні Виконкому, останній зобов’язаний надати представника.
2.3. У випадку, коли ситуація потребує негайного відкриття громадянської справи, Голова Ради ГО "Поступ" має повноваження відкрити справу самостійно, з подальшим погодженням (затвердженням) Виконавчим комітетом ГО "Поступ".
2.4. Після ознайомлення присутніх на засіданні членів Виконкому зі змістом заяви та Висновком Комісії з питань захисту приймається рішення щодо відкриття Громадянської справи або відмови у її відкритті. Рішення приймається простою більшістю голосів та фіксується у протоколі засідання Виконкому
2.5. Якщо Заявник отримав відмову у відкритті Громадянської справи подальший розгляд справи направляється до Комісії.
2.6. У разі відкриття Громадянської справи, Заявник повинен дати згоду щодо тих дій, що будуть вчиненні на користь нього, та наслідків, що можуть спричинити такі дії.
2.7. У разі відкриття Громадянської справи, Виконком визначає Робочу групу для її ведення (далі – Група) зі складу Виконкому або інших членів Організації. Група призначаються лише за її згодою. Куратором ведення справи виступає Заявник.
2.8. Відкрита Громадянська справа реєструється в спеціальному журналі ведення Громадянських справ. В цьому журналі фіксується: дата відкриття Громадянської справи, прізвище, ім’я, по батькові заявника та прізвище, ім’я, по батькові членів Групи, дата та номер звернення щодо відкриття справи, номер рішення Виконкому про відкриття громадянської справи.
2.9. Група на чолі із Заявником протягом 10 робочих днів визначають план конкретних дій з орієнтовними строками виконання. З метою контролю копія плану надається Комісії з питань захисту.

3. Ведення Громадянської справи

3.1. Заявник повинен приймати активну участь у веденні Громадянської справи
3.2. Відповідальність за ведення Громадянської справи покладається на Заявника. У разі відкриття Громадянської справи відповідно до п. 2.4 відповідальність за її ведення покладається на Куратора, який призначається Виконкомом.
3.3. Члени Групи:
- вживають заходів щодо відновлення законних прав та інтересів Заявника в межах відкритої Громадянської справи;
- при вирішенні питань, пов’язаних з веденням Громадянської справи, діють виключно в межах чинного законодавства та у відповідності до внутрішніх документів Організації;
- мають право звертатись до керівництва Виконкому та Організації для отримання допомоги у веденні Громадянської справи.
3.4. Заявник може звертатись до Комісії з питань захисту з питань надання зразків необхідних документів та звернень.
3.5. Обов’язок складання документів лежить на Заявникові. У випадках, коли Заявник потребує допомоги в складанні даних документів, він може отримати рекомендацію щодо осіб (фізичних та юридичних), які йому можуть допомогти за окремою домовленістю
3.6. За наявності обґрунтованих підстав, Заявник має право звернутись до Виконкому Організації з приводу зміни Групи (або когось з її членів).

4. Закриття Громадянської справи

4.1. Підставою закриття Громадянської справи є:
a) досягнення мети;
b) не виконання Заявником обов’язку передбаченого п. 3.1. а саме відсутністю дій Заявника відповідно до затвердженого плану;
c) невиконання плану у зв’язку з виникненням додаткових обставин ;
d) за терміном давності.
4.2. Громадянська справа закривається за рішенням Виконкому Організації, про що в журналі ведення Громадянських справ робиться відповідний запис.Порядок захисту членів Громадської організації "Поступ", або членів їхніх родин у разі порушення їх законних прав та інтересів.


1. Загальні положення

1.1. Цей порядок визначає правила захисту членів громадської організації "Поступ" (далі Заявник) з приводу порушення їх законних прав та інтересів, або членів їхніх родин (або інших громадян за окремим рішенням Виконкому Громадської організації "Поступ")
1.2. Мета цього Порядку – забезпечення захисту членів Організації та членів їхніх родин у вирішенні питань, пов’язаних з порушенням їх прав та законних інтересів.
1.3. Органом, що розглядає звернення, пропонує шляхи вирішення питань, та супроводжує їх вирішення є Комісія з питань захисту (далі Комісія).

2. Звернення Заявника до Організації

2.1. Заявник, права та законні інтереси якого порушені або порушені права та законні інтереси членів його родини, надсилає електронний лист на поштову скриньку Комісії, з обов’язковою копією своєму Представнику у Виконкомі, в якому в довільній формі викладає суть справи.
2.2. В окремих випадках (терміновість, форс-мажор та ін..) заява може бути надана будь-якому члену Комісії в усній формі, з обов’язковим написанням її в подальшому.
2.3. Відповідно до терміновості справи Комісія разом із Заявником розглядає звернення. Якщо в процесі розгляду заяви виникне необхідність подання підтверджуючих документів, Заявник зобов’язаний їх надати.
2.4. Комісія визначає необхідність захисту Заявника, а в окремих випадках відкриття Громадянської справи з наданням рекомендаційного висновку (Громадянська справа регламентується "Положенням про громадянські справи"). Рекомендаційний висновок складається Комісією з питань захисту та підписується всіма її членами.
2.5. Комісія призначає зі свого складу особу (далі Захисник), яка разом із Заявником складе орієнтовний план дій та буде супроводжувати його виконання в подальшому.
2.6. Заявник повинен приймати активну участь в процесі роботи та несе відповідальність за виконання плану.
2.7. Обов’язок складання документів лежить на Заявникові. У випадках, коли Заявник потребує допомоги в складанні даних документів, він може звернутися до Захисника.
2.8. Під час виконання заходів, Заявник може звернутися до Комісії з приводу відкриття Громадської справи.
2.9. Справа вважається закритою у випадках:
- досягнення мети;
- бажання і звернення Заявника;
- не виконання Заявником пункту 2.6.Регламент роботи Комісії з питань захисту членів Громадської організації "Поступ" щодо захисту їх законних прав та інтересів.


1. Загальні положення

1.1. Цей регламент визначає правила роботи Комісії з питань захисту (далі Комісії) щодо захисту членів громадської організації "Поступ", або членів їхніх родин (або інших громадян за окремим рішенням Виконкому Організації) у разі порушення їх законних прав та інтересів.

2. Склад та порядок роботи Комісії.

2.1. Комісія складається з членів Громадської організації "Поступ" (далі Організації), що ввійшли до її складу за власним бажанням. Склад Комісії затверджується Виконкомом громадської організації "Поступ". Склад Комісії має бути не менше 3 (трьох) осіб.
2.2. Всі особи, що входять до складу Комісії зобов’язані щонайменше 1 раз на добу перевіряти свою поштову скриньку.
2.3. Комісією призначається особа, яка обробляє всі надіслані заяви (Секретар), у разі необхідності уточнює у Заявника спірні моменти і відсилає запит на членів Комісії.
2.4. Секретар веде базу запитів (заяв).
2.5. Комісія розглядає заяву шляхом віртуального обговорення. Відповідно до терміновості, складності звернення може бути проведена зустріч членів Комісії. Будь-який член Комісії може ініціювати особистісну зустріч членів Комісії.
2.6. Комісія визначає необхідність захисту Заявника, а в окремих випадках відкриття Громадянської справи (Громадянська справа регламентується "Положенням про громадянські справи").
2.7. В разі необхідності Комісією може бути надано Рекомендаційний висновок, який підписується всіма її членами.
2.8. Комісія призначає зі свого складу особу (далі Захисник), яка разом із Заявником складе орієнтовний план дій та буде супроводжувати його виконання в подальшому.
2.9. Під час виконання плану Захисник має право звертатися за допомогою до Комісії.
2.10. В свою чергу Комісія здійснює контроль за виконанням плану Заявником.
2.11. В разі закриття справи Захисник повідомляє про це Комісію.
2.12. Інформація щодо складу Комісії, її контактні телефони, e-mail та Регламент роботи Комісії розташовуються на сайті Організації (postup.org.ua).
2.13. Вся документація щодо захисту членів Організації зберігається в електронному вигляді на сайті postup.org.ua за згодою Заявника.Для збільшення натисніть на картинку.

ДодатокРозмір
polozhennja_zakhyst.pdf22.25 КБ
porjadoc_zakhyst.pdf20.09 КБ
reglament_zakhyst.pdf18.2 КБ
shema_zahystu.jpg548.3 КБ
Також у цих матеріалах: