Вхід
Контакти
Мапа сайту
Телефон:
067 732 6195

ПРОГРАМА ДІЯЛЬНОСТІ ГО «ПОСТУП»

Україська редакція | Російська редакція

 
«Затверджено»
Загальними зборами громадської
організації «Поступ»
(Протокол від 19 червня 2010 р.№ 14)

«У ЄДНАННІ – СИЛА!»ПРОГРАМА ДІЯЛЬНОСТІ
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ПОСТУП»

(новая редакція)

ГРОМАДЯНСЬКА ДЕРЖАВА

(частина перша)

ГОЛОВНА МЕТА «ПОСТУПУ»: побудова Громадянської держави.

ІДЕОЛОГІЧНИЙ ДЕВІЗ «ПОСТУПУ»: Сильна особистість – Сильна організація – Сильна держава!

У Громадянській державі діє принцип Громадянської відповідальності. Це означає, що кожен громадянин повинен брати участь у справах управління і розвитку своєї країни.

У ГРОМАДЯНСЬКІЙ ДЕРЖАВІ ПОВИННО БУТИ ЗРОБЛЕНО:
 1. Встановлена Диктатура закону.
 2. Створена Сильна економіка на основі малого і середнього бізнесу.
 3. Діє принцип: чим більше власності, тим більше обов'язків та відповідальності.
 4. Встановлені і реалізуються в першу чергу пріоритети соціальної політики щодо армії (міліції), охорони здоров'я і народної освіти.
 5. Відновлені моральні, духовні і патріотичні цінності.
 6. Судова система підпорядкована інтересам народу. Введена виборність суддів і введений механізм відкликання суддів за ініціативою громадян.
 7. Повне розмежування капіталу і влади: виведення всіх представників капіталу з будь-яких органів державного управління всіх рівнів.
 8. Забезпечення підтримки на високому рівні Активної Життєвої Позиції населення країни.
 9. Пробудження і виховання високого рівня Громадянської свідомості.
 10. Проведення люстрації чиновників всіх рівнів, які були причетні до руйнації країни за час незалежності України. Для всіх чиновників, в т.ч. і колишніх, обов'язкова процедура легітимізації (документального пояснення походження) власності.


МАГІСТРАЛЬНІ П'ЯТЬ ЗАВДАНЬ «ПОСТУПУ»
Магістральні завдання – завдання, над реалізацією яких організація «Поступ» працює вже зараз.
Загальні методи досягнення завдань організації «Поступ»:
 • публічність;
 • участь представників організації «Поступ» в різних громадських радах при органах влади різних рівнів;
 • інтеграція організації «Поступ» до спільної узгодженої діяльності з іншими об'єднаннями громадян.


1. Диктатура закону
МЕТА: досягти однакового виконання норм законів всіма громадянами країни і рівної відповідальності всіх перед законами.
МЕТОДИ:
взаємодія з державними органами, партійними і суспільними організаціями для досягнення мети.
робота із законодавчими актами, органами державної влади, громадськими і політичними організаціями, робота з дотримання законів і навчання правовим нормам.
ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ ВКАЗАНОЇ МЕТИ НЕОБХІДНО:
 1. Здійснювати дієвий громадський контроль за дотриманням законів.
 2. Ініціювати необхідні зміни до існуючих законів.
 3. Захищати законні права і інтереси громадян України.
 4. Використовувати систему громадських рад при різних органах державної влади і місцевого самоврядування як інструмент впливу на виконавчі органи влади з метою досягнення дотримання норм законів України всіма її громадянами.
 5. Організувати громадський контроль за виконанням законів.


2. Сильна економіка (орієнтована на мале та середнє підприємництво)
МЕТА: Створення сильної економіки України орієнтованою на малий і середній бізнес, що приведе до відродження в суспільстві економічно міцного середнього класу.
МЕТОД: Проведення жорсткої державної економічної політики, метою якої має бути досягнення співвідношення частки у валовому внутрішньому продукті України малого і середнього бізнесу не менше 70%, державного сектора – 25%, великого приватного капіталу –5%. Дане співвідношення має бути досягнуте не за рахунок зменшення частки крупного приватного капіталу, а за рахунок розвитку малого і середнього підприємництва.
ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ ВКАЗАНОЇ МЕТИ НЕОБХІДНО:
 • Створити і прийняти на законодавчому рівні комплексну державну економічну програму, направлену на структурну зміну економіки країни;
 • провести лібералізацію податкового законодавства щодо малого і середнього бізнесу;
 • здійснити мінімізацію (оптимізацію) дозвільної системи, сформувати чіткий перелік документів для ведення бізнесу за галузями.
ДЛЯ ТОГО, ЩОБ СТВОРИТИ І ЗАПРОВАДИТИ ЕКОНОМІЧНУ ПРОГРАМУ НЕОБХІДНО:
 1. Ввести офіційний статистичний показник частки малого і середнього бізнесу у валовому внутрішньому продукті України і забезпечити його постійний моніторинг.
 2. Вивчити проблеми щодо діяльності вітчизняних підприємців, і виробити конкретні пропозиції з їх вирішення.
 3. Вивчити історичний досвід економічного розвитку, а також досвід інших країн щодо стимулювання розвитку малого і середнього підприємництва.
 4. Залучити представників малого і середнього бізнесу, державні структури, недержавні організації, асоціації, об'єднання до участі в розробці і реалізації економічної програми.
 5. Створити Національну програму розвитку малого і середнього бізнесу України.
 6. Досягти затвердження програми на державному законодавчому рівні.
 7. Створити ефективний механізм контролю за ходом виконання прийнятої програми.


3. Активна життєва позиція
МЕТА: підвищення рівня активної життєвої позиції громадян країни задля підвищення загальної ефективності країни.
МЕТОД: стимулювання громадян до активної життєвої позиції:
 1. Агітація, пропаганда активної життєвої позиції.
 2. Ініціація та контроль за реалізацією державних соціальних програм.
 3. Налагодження співпраці з різними недержавними установами (громадськими організаціями, асоціаціями та ін.), а також з органами місцевого самоврядування, центрами зайнятості населення, центрами по роботі зі всіма віковими категоріями громадян.
 4. Ініціювання перетворення всієї системи народної освіти з акцентом на активну життєву позицію.


4. Активна громадянська позиція
Активна громадянська позиція – це обов'язкова участь громадян в процесі управління своєю Державою.
Завдання – реалізувати норму статті 5 Конституції України:
«Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування».
Для досягнення вказаного завдання необхідно:
 1. Реалізувати принцип: чим більше власності, тим більше громадянської відповідальності.
 2. Повсюдно ввести в до складу громадських ради всіх рівнів влади представників організації «Поступу».
 3. Шляхом громадського впливу досягти виконання консультативних рішень громадських рад, у яких працюють представники організації «Поступ».
 4. Ініціювати створення Громадської Ради країни із залученням представників всіх реальних суспільних об'єднань на основі спільних цілей.
 5. Добитися шляхом громадського впливу виконання владою вирішень Громадянської Ради країни.
ЩО ОЗНАЧАЄ ПРОЯВЛЯТИ АКТИВНУ ГРОМАДЯНСЬКУ ПОЗИЦІЮ:
 • брати участь у виборах (голосування, висунення своєї кандидатури і так далі);
 • брати участь в різних суспільних інститутах (партії, громадські організації і так далі);
 • відкрито висловлювати і відстоювати свою громадянську позицію;
 • брати участь або організовувати громадянсько-суспільні акції;
 • брати участь в громадянсько-суспільній співпраці з державними органами влади різних рівнів;
 • розбиратися і брати участь в політичному житті країни;
 • брати участь в роботі організацій громадського контролю за діяльністю державних структур;
 • виховувати дітей у дусі активної громадянської позиції;
 • знати і вивчати історію, мову і культурну спадщину своєї країни.


5. Відновлення і підтримка в суспільстві пріоритету моральних, духовних і патріотичних цінностей.
МЕТОДИ:
 1. Особистий приклад.
 2. Агітація та пропаганда.
 3. Використання сили впливу суспільства на громадян.
 4. Використання сили впливу суспільства на владу.
Для досягнення вказаного завдання необхідно:
 1. Ініціювати створення, розробку і впровадження національної програми з підвищення рівня патріотизму населення країни.
 2. Ініціювати розробку і введення в практику дієвих законів для встановлення в суспільстві необхідних норм моралі.
 3. Заборонити поширення будь-якої інформації, направленої на пропаганду жорстокості і насильства, руйнування духовного здоров'я громадян України.
 4. Виховувати духовність і патріотизм молоді шляхом залучення її до суспільної, культурної і доброчинної діяльності.
 5. Брати участь в державних і недержавних соціальних програмах, направлених на боротьбу з такими суспільними вадами, як наркоманія, алкоголізм, проституція, бродяжництво, дитяча і підліткова злочинність.
 6. Підвищувати рівень духовності, затверджуючи принципи загальнолюдської моралі за допомогою підтримки культури і мистецтва, відродження традицій меценатства.
 7. Брати участь і виступати ініціатором у відродженні історичних, патріотичних, культурних традицій українського народу, а також в охороні і збереженні пам'ятників української історії і культури.

«ПОСТУП»

(частина друга)

ГОЛОВНІ ЦІННОСТІ «ПОСТУПУ»:
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
ПРОФЕСІОНАЛІЗМ
ПАТРІОТИЗМ

ПРИНЦИПИ «ПОСТУПУ»

ЗАГАЛЬНИЙ ПРИНЦИП

У громадській організації «Поступ» все робиться виключно на добровільній основі в рамках Закону. Головний Закон – Конституція України.

ВНУТРІШНІ ПРИНЦИПИ

Принцип Мінімальної участі
Кожен член організації «Поступ» зобов'язаний дотримуватись принципу Мінімальної участі:
Пункт 1. Регулярно, раз на місяць (до 10 числа), сплатити членські внески в організацію. Авансова сплата членських внесків не допускається.
Пункт 2. Забезпечити інформаційний зв'язок з організацією. На практиці це означає обов'язкове підтвердження отримання кожного номера поступівської газети «Поступінформ».
Пункт 3. Кожен член організації зобов'язаний бути особисто присутнім на Загальних зборах «Поступу». Загальні збори проводяться, як правило, один раз в рік. У випадку, якщо член організації з незалежних від нього причин не може бути присутнім на Загальних зборах, він зобов'язаний надати доручення на представлення його інтересів іншому членові організації.
За недотримання принципу Мінімальної участі член організації підлягає виключенню з організації.

Принцип Лідерства
Кожен член «Поступу» має право повної свободи дій з того напряму, який він для себе обере, але за умови, що він несе відповідальність за виконання узятих на себе зобов'язань.

Принцип Демократичності
Рішення приймаються більшістю, прийняті рішення обов'язкові для виконання, за винятком рішень, які приймаються на громадських слуханнях шляхом консенсусу.

Принцип Прагматичності
Планування щодо досягнення мети організації і конкретні дії здійснюються лише з урахуванням реальних можливостей організації.

Принцип Рівності
Члени організації рівні між собою (немає керівників та підлеглих, є лише правила, що діють в організації).

Принцип самостійності
Громадська організація «Поступ» ставить собі одне з внутрішніх завдань: сформувати ресурс для вирішення особистих проблем членів організації. Але організація не вирішує особисті проблеми члена організації замість нього. Організація допомагає, але не замінює собою те, що повинна зробити людина сама для себе.

Принцип надання Громадської характеристики
Кожному членові організації, за його бажанням надається Громадська характеристика. У випадку якщо член організації залишає організацію (добровільно або через виключення), Громадська характеристика готується для такого члена організації в обов'язковому порядку.
У Громадянській характеристиці вказується міра участі члена організації в житті самої організації: робота в Раді, Виконавчому Комітеті, інших центрах активності. Обов'язково враховується рівень життєвої і громадянської активності.
Завжди вказується ступінь обов'язковості члена організації.

Принцип Громадянської справедливості
Від кожного за здатністю, кожному по заслугах.

Принцип захисту
Порушення законних прав і свобод члена організації означає порушення прав і інтересів самої організації. Для відновлення законних прав в організації діє система захисту.

ЗОВНІШНІ ПРИНЦИПИ

Принцип громадянської активності:
Кожен громадянин зобов'язаний дбати про розвиток своєї країни.

Принцип співпраці
«Поступ» готовий співпрацювати з будь-якими іншими державними або недержавними організаціями, а також з громадянами для досягнення головних завдань громадської організації «Поступ».

Принцип міжпартійності
Громадська організація «Поступ» співробітничає одночасно зі всіма політичними силами, з якими вважає за необхідне. Головний критерій співпраці з тією або іншою політичною силою є лише один – побудова сильної демократичної держави в інтересах середнього класу.

Принцип ставлення до державних службовців
Громадська організація «Поступ» вважає державними службовцями, тих, хто наділений повноваженнями будь-якого рівня з обслуговування інтересів держави. «Поступ» підтримує тих державних службовців, які ефективно працюють в інтересах держави, орієнованої на середній клас. Організація всіляко сприяє їх подальшому кар'єрному і професійному зростанню.
У випадку якщо державний службовець проявляє явний бюрократизм, ознаки корумпованості, хамства, чванливість, відсутність психологічної схильності до служіння народові, громадська організація «Поступ» сприяє тому, аби такий службовець був усунений з посади і до нього було застосовано принцип люстрації.

Принцип люстрації
Громадська організація «Поступ» вважає недопустимим знаходження на посадах тих державних службовців, хто був поміченим в несумлінному ставленні до своїх обов'язків служіння народові України – НАЗАВЖДИ!

Принцип використання власності
Громадська організація «Поступ» вважає, що чим більшою власністю (капіталом) володіє громадянин України, тим більшою мірою він повинен служити справі розвитку своєї держави і народу.
Вказаний принцип є реалізацією конституційної норми: «Використання власності не може шкодити правам, свободам і гідності громадян, інтересам суспільства.» (стаття № 41 Конституції України).

ВИМОГИ ДО ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ «ПОСТУП»
«Поступ» орієнтується на людей, які усвідомлюють та визнають, що:
 • вирішувати свої проблеми людина має сама;
 • п'ять поставлених магістральних завдань можна вирішити лише шляхом створення сильної організації;
 • сильна держава неможлива без консолідації і взаємодії громадян середнього класу;
 • вирішення проблем середнього класу може бути здійснене лише самим середнім класом.


ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА НАПРЯМАМИ
Для успішного становлення будь-якого напряму діяльності «Поступу» необхідне дотримання наступних умов:
 1. Корисність напряму діяльності організації для досягнення поставлених завдань організації.
 2. Наявність відповідальної особи серед членів організації, здатної ефективно розвивати цей напрям.


«ПОСТУП» І ПОЛІТИКА
Організація «Поступ», виходячи з конституційного права громадянина на свободу політичних і ідеологічних переконань, сприяє і заохочує активну участь в політичних партіях і суспільно-політичних організаціях, діяльність яких спрямована на зміцнення незалежності України, розвиток економіки, формування громадянського суспільства, в якому гарантовані захист конституційних прав і свобод громадян.
Не допускається тиск або перешкода членам «Поступу» у виборі політичної партії або організації. Участь члена організації в політиці (окрім організацій, які заборонені законом), його політичні переконання не можуть бути критерієм оцінки його діяльності як члена «Поступу».

«ПОСТУП» І ІНШІ ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ
Основні принципи співпраці «Поступу» з іншими громадськими організаціями:
 • «Поступ» відкритий для співпраці з іншими громадськими організаціями;
 • співпраця здійснюється лише із організаціями, зареєстрованими відповідно до чинного законодавства;
 • злиття з іншими організаціями виключається;
 • «Поступ» співпрацює з іншими громадськими організаціями лише в разі, якщо така співпраця розширює можливості і вплив «Поступу».


РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ «ПОСТУПУ»
У своєму розвитку «Поступ» повинен перетворитися на організацію зі всеукраїнським статусом.
Після досягнення відповідних фінансових і організаційних можливостей передбачається відкриття представництв «Поступу» в різних регіонах України.

«ВІРТУАЛЬНИЙ «ПОСТУП»
Для того, щоб будь-який член «Поступу» міг брати участь в програмах організації, незалежно від його місця розташування, громадська організація «Поступ» створює відповідні інструменти за допомогою засобів телекомунікації (в першу чергу Інтернету). Це завдання по організаційній основі діяльності є пріоритетним.

МІЖНАРОДНИЙ «ПОСТУП»
Для розширення можливостей з досягнення задекларованих головних завдань громадська організація «Поступ» організовує співпрацю з різними міжнародними і іноземними інституціями (громадськими організаціями, партіями, комерційними структурами тощо). Вказана співпраця повинна здійснюватися на взаємовигідній основі.

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ
Регулярно (як правило, не менше одного разу на рік) проводити ревізію всіх прийнятих нормативних документів щодо відповідності їх новим вимогам часу (у тому числі і цієї програми). У разі потреби, підготувати необхідні зміни до вказаних документів і організувати їх прийняття.

ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА
Основні критерії виконання цієї програми:
 • розвинені і ефективно функціонуючі основні напрями діяльності організації;
 • створені регіональні представництва «Поступу» (не менше 3 осіб) в більшості областей України (не менше 14 областей);
 • прийнято програму діяльності Всеукраїнської громадської організації «Поступ».
ДодатокРозмір
programma_postupa__ukr.pdf50.59 КБ
Також у цих матеріалах: